Novinky

Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnosti: předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady, následná péče o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola. více


 Poradce

Hlavními problémy v oblasti odpadů v kožedělném průmyslu je využití zásob chromočiněných usní uložených na skládkách. více


 Info

Existence odpadových hospodářů je klíčová pro velké firmy. Za odborné nakládání s odpady zodpovídá zaměstnanec nebo OSVČ, který naplňuje požadavky na vzdělání a odbornou praxi. více


 Komunální odpady

Odpady z kožedělné výroby

Komunální odpady

Při prvotním zpracování surovin v kožedělném a textilním průmyslu vzniká celá řada odpadů, jejichž využití nebo zneškodnění je problematické a ekonomicky náročné. více


 Zpracování a využití odpadů

Produkty, vznikající při anaerobní digesci

Zpracování a využití odpadů

Biologická produkce bioplynu (zejména metanu) se vyskytuje v přirozených anaerobních prostředích, jež vznikají v sedimentech, zamokřených půdách, rýžových polích, trávících systémech apod. více


 Odpadové hospodářství

Odpady ze sklářského průmyslu zahrnují především odpadní materiál z bourání pecí, odpal surovin, skleněný odpad z brusíren a střepy. více


 Odpady z těžby,zpracování a využití ropy

Odpady z těžby

Odpady z těžby,zpracování a využití ropy

Při každé manipulaci s ropou, průzkumnými vrty počínaje a použitím ropných výrobků konče,vznikají odpady plynné, kapalné i tuhé (jedná se o odpady z vrtných prací a těžby ropy, při jejím zpracování, odpady vznikající při užití ropných výrobků). více


 Odpady z chemického průmyslu

Využití a rizika odpadů pesticidů

Odpady z chemického průmyslu

Pesticidy jsou chemicky nebo biologicky působící látky. více


 Odpady z energetiky

Využití odpadů z energetiky

Odpady z energetiky

Převážná většina odpadů z energetiky je zneškodňována skládkováním. více


 Odpady ze strojírenství

Odpady ze strojírenství obsahují v různém množství a formě řadu neželezných kovů, jsou ekonomicky velmi zajímavé. více


 Odpady obalů

Skleněné obalové odpady se používají především k výrobě nápojových produktů. více


 Elektrotechnický a elektronický odpad

Další zpracování probíhá v kovohutích.**Drahé kovy lze získat po rozdrcení elektronického šrotu** ve speciálních šrédrech pyrometalurgickými, hydrometalurgickými, elektrochemickými a biologickými postupy nebo jejich kombinací. více


 Odpady ze zdravotnictví

Léky existují v mnoha formách (tablety, dražé, kapky, injekční roztoky, tobolky, čípky, masti a podobně) a mají různé složení (galenika – výtažky z rostlin, hormony, vitamíny, alkaloidy, antibiotika, syntetická léčiva a podobně). více


 Odpady z čistíren odpadních vod

Metody postupných úprav kalů

Odpady z čistíren odpadních vod

Předběžná úprava kalů se provádí kvůli změně a zlepšení vlastností kalů. V popředí stojí dva cíle - stabilizace kalů a oddělení přebytečné vody. více


 Odpady ze zemědělství

V rostlinné výrobě se setkáváme se značným množstvím biomasy, kterou je nutno po získání produktů dále zpracovat nebo odstranit. více


 Odpady z potravinářského průmyslu

Mlékárenský průmysl

Odpady z potravinářského průmyslu

V mlékárenském průmyslu je mnoho využitelných produktů, ale zároveň i mnoho kontaminovaných odpadů. více


 Recyklace

O kvalitě recyklátu do značné míry rozhoduje technologie, na jejímž základě je odpad zpracováván. více


 Spalování odpadů

Produkty spalování odpadů

Spalování odpadů

Spalování odpadů lze sice považovat za účinnou metodu odstraňování odpadů, dochází však v jednotlivých fázích spalovacího procesu (viz obrázek 5.2) ke tvorbě sekundárních produktů, se kterými nutno dále nakládat v souladu s platnými právními předpisy. více


Kategorie článků


Nové články


Dále by Vás mohlo zajímat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace