Novinky

Odpadovým hospodářstvím se rozumí činnosti: předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady, následná péče o místo, kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola. více


 Poradce

Vedení agendy odpadového hospodářství je jedna ze základních povinností podnikatele. Jaké jsou základní povinnosti původců odpadů? více


 Info

Existence odpadových hospodářů je klíčová pro velké firmy. Za odborné nakládání s odpady zodpovídá zaměstnanec nebo OSVČ, který naplňuje požadavky na vzdělání a odbornou praxi. více


 Komunální odpady

Odpady ze stavebnictví

Komunální odpady

Vznik stavebního odpadu provází jakákoliv výstavba, rekonstrukce a opravy objektů, provádění údržby objektů a inženýrských sítí, údržba a rekonstrukce technologických provozů, rekonstrukce a budování silnic, dálnic, železničních tratí atd. více


 Zpracování a využití odpadů

Domácí kompostování

Zpracování a využití odpadů

Dostatečné množství odpadu z odplevelování záhonů zabezpečuje vhodnou mikroflóru, zejména při domácím kompostování. Dobrým očkovacím materiálem je nadsítná frakce méně rozložených částic kompostu, vznikající při prosévání zralého kompostu, aplikovaná do nově zakládaného čerstvého kompostu. více


 Odpadové hospodářství

Nejčastějším způsobem shromažďování komunálního odpadu je nádobový sběr s vyprazdňováním nádob.Komunální odpad je zdrojem druhotných surovin, které lze získat mechanizovaným tříděním nebo separovaným sběrem. více


 Odpady z těžby,zpracování a využití ropy

Odpady vznikající při přepravě a skladování ropy

Odpady z těžby,zpracování a využití ropy

Při rostoucí hustotě lodní dopravy, jako nejdůležitější formy dopravy ropy mezi kontinenty dochází poměrně často k haváriím a následným ekologickým škodám způsobeným uniklou ropou. Daleko větším problémem jsou však výplachové kaly a zátěžové vody z tankerů, kterých je podstatně více (80 %) než znečištění při haváriích tankerů. více


 Odpady z chemického průmyslu

Do této skupiny odpadů zahrnujeme odpadní detergenty (prací a čistící prostředky), kosmetické přípravky s prošlou záruční lhůtou, - odpad z výrob kosmetických přípravků, - zbytky z výroby pracích prostředků, odpadní kapalné tenzidy, odpadní tuhé tenzidy, odpadní změkčovadla a rozpouštědla. více


 Odpady z energetiky

Odpady z energetiky představují tuhé anorganické odpady, které přímo souvisí s procesem výroby tepla a elektrické energie včetně čištění kouřových plynů. více


 Odpady ze strojírenství

Odpady ze strojírenství obsahují v různém množství a formě řadu neželezných kovů, jsou ekonomicky velmi zajímavé. více


 Odpady obalů

Vzhledem k počtu používaných druhů plastů a k jejich časté kombinaci s jinými materiály jsou tyto obaly z hlediska recyklace problematické. více


 Elektrotechnický a elektronický odpad

Recyklace zářivek

Elektrotechnický a elektronický odpad

Recyklace zářivek se prování buď drcením nebo demontáží jednotlivých složek. více


 Odpady ze zdravotnictví

Léky existují v mnoha formách (tablety, dražé, kapky, injekční roztoky, tobolky, čípky, masti a podobně) a mají různé složení (galenika – výtažky z rostlin, hormony, vitamíny, alkaloidy, antibiotika, syntetická léčiva a podobně). více


 Odpady z čistíren odpadních vod

Druhy procesů čištění odpadových vod

Odpady z čistíren odpadních vod

Jako zdroje pro zásobování pitnou i užitkovou vodou slouží jak povrchové, tak podzemní zdroje vod. Pokud se do nich dostávají nečištěné odpadní vody, pak způsobují změny, které ztěžují úpravu těchto vod a mají vliv na říční ekosystém. více


 Odpady ze zemědělství

Odpady ze zemědělství tvoří odpady z primární zemědělské a zahradnické produkce. více


 Odpady z potravinářského průmyslu

Mlékárenský průmysl

Odpady z potravinářského průmyslu

V mlékárenském průmyslu je mnoho využitelných produktů, ale zároveň i mnoho kontaminovaných odpadů. více


 Recyklace

Recyklace plastů

Recyklace

Recyklací plastů se obecně rozumí opětovné využití plastů jednak odpadajících při výrobě, jednak zbývajících po ukončení životnosti výrobků z plastů. více


 Spalování odpadů

Dalším často používaným způsobem spalování odpadů je spalování v rotační peci. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace