Zpracování zemědělských odpadů.

Způsoby zpracování těchto odpadů nejsou u nás systematicky vyřešeny.

Způsoby zpracování zemědělských odpadů jsou známy u zbytků namořených osiv a obalů od nich spálením ve spalovacím zařízení speciálně vybaveném na zachycování rtuťových par.

Dalšími odpady vznikající při zpracování zemědělských plodin jež možno považovat za spalitelné jsou např. slunečnicové slupky, bavlněné slupky, rýžové slupky, slámový prach, melasa, ovocné jádra, sladové mláto apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31357


Přidat komentář