Spalování odpadů

Produkty spalování odpadů

Spalování odpadů

Spalování odpadů lze sice považovat za účinnou metodu odstraňování odpadů, dochází však v jednotlivých fázích spalovacího procesu (viz obrázek 5.2) ke tvorbě sekundárních produktů, se kterými nutno dále nakládat v souladu s platnými právními předpisy. více


Fluidní spalování odpadů

Spalování odpadů


Dalším často používaným způsobem spalování odpadů je spalování v rotační peci. více


Účinné spalování odpadů se velmi často zabezpečuje pomocí pohyblivých roštů, konstruovaných tak, aby odpad mohl postupovat prostorem spalovací pece. více


Do spalovací komory je přiváděn spalovací vzduch, přičemž místa přívodu spalovacího vzduchu jsou závislá na konstrukci spalovací pece. více


Spalování tuhých odpadů

Spalování odpadů

Spalování odpadů je nejradikálnější a hygienicky nejúčelnější způsob odstraňování odpadů. více


Spalování odpadů

Spalování odpadů

Spalování odpadů je řízené exotermické slučování hořlavých složek odpadů s kyslíkem za stechiometrických nebo nadstechiometrických podmínek. více