Poradce

Hlavními problémy v oblasti odpadů v kožedělném průmyslu je využití zásob chromočiněných usní uložených na skládkách. více


Vedení agendy odpadového hospodářství je jedna ze základních povinností podnikatele. Jaké jsou základní povinnosti původců odpadů? více