Recyklace

Recyklační technologii lze rozdělit na dvě velké skupiny a to úplné rozdrcení s následnou separací a postupná (řízená) destrukce s průběžnou separací. více


Známé recyklační technologie určené pro zpracování odpadních obrazovek jsou většinou založeny na zdrobňování a třídění s eventuálním zařazením separačních procesů. více


Převážná část dnes zavedených a používaných technologií je založena na drcení autovraků ve šrédrech a následným tříděním a rozdružováním. T více


Hydrometalurgické metody zahrnují zejména kyselé loužení celých pelet nebo selektivní rozpouštění ušlechtilých kovů. více


Pneumatiky lze recyklovat, v současné době se používají pouze dvě technologie, jejich výsledkem je separovaná ocel z patních lan a kordu, textil a pryžový granulát. Váhový poměr těchto komponentů je zhruba 25:10:25. více


V Evropě je v současnosti k dispozici 3 provozované technologie pro kompletní recyklaci CdNi akumulátorů. SNAM a SAVAM francouzské technologie a SAB-NIFE švédská technologie. více


Hydrometalurgické zpracování baterií probíhá díky samotnému procesu TNO. více


Termické zpracování baterií probíhá především díky procesu SUMITOMO. více


Zpracování netříděných elektrochemických článků spočívá v procesu RECYTEC. více


Pro recyklaci akumulátorů je nutné správě zpracovat elektrotechnické články. více


O kvalitě recyklátu do značné míry rozhoduje technologie, na jejímž základě je odpad zpracováván. více


Kvalifikace stavebního odpadu vychází z technologie výstavby, průměrného stáří demolovaných objektů a hustoty zástavby. více


Po vyčištění papíroviny může (ale nemusí) následovat její zesvětlování, či bělení. více


Po třídění odpadního papíru zůstávají v suspenzi papíroviny převážně jen jemné nečistoty o hustotě blízké hustotě celulózy. více


V papírně je náročnější zpracovat druhou surovinu. více