Recyklace vyřazených autokatalyzátorů

Hydrometalurgické metody zahrnují zejména kyselé loužení celých pelet nebo selektivní rozpouštění ušlechtilých kovů.

Následná rafinace výluhu a zpracování výluhu na kov, nejčastěji tlakovou redukcí nebo precipitací. Moderní technologie, využívající dvoustupňového tlakového kyanidového loužení s následným vysrážením ušlechtilých kovů z kyanidových komplexů použitím tlakového tepelného rozkladu, byla poloprovozně ověřena na vsázce o hmotnosti 45,3 kg a je zařazena mezi procesy k udělení povolení pro komerční využití.

Hlavní výhodou hydrometalurgických technologií je nízká spotřeba činidel a variabilnost vyluhovacího procesu, při kterém se mohou měnit parametry tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti získávání ušlechtilých kovů při zpracování různých typů katalyzátorů.

Pyrometalurgické recyklační metody jsou v posledních letech zaměřeny zejména na taveni s mědí, jako sběrným kovem, a na technologii plazmového tavení, která jako kolektoru využívá nejčastěji železa. Pyrometalurgické recyklační procesy jsou energeticky náročnější. Navíc se jedná vlastně o kombinované metody recyklace, neboť získanou slitinu s obsahem ušlechtilých kovů je nutno dále zpracovávat hydrometalurgick

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31506


Přidat komentář