Recyklace PET

Vytříděný plast z kontejnerů odveze svozová firma a již v této chvíli se „odpad“ stává „surovinou“.

Surovinu svozová firma prodá zpracovateli, který dodaný materiál vytřídí bna běžícím páse, odstraní jiné pevné nečistoty, oddělí barevné materiály od čirých PET lahví a materiál roztřídí do tzv. plastových frakcí podle typu výrobku.

Jednotlivé samostatné frakce se melou a drtí v mlýnech na zrno v různé hrubosti, pak rozdrcený materiál je zbaven prachových částic na odlučovačích přes soustavu magnetů a je balen buď do pytlů nebo velkoobjemových vaků. Materiál projde různými stupni praní, při kterém je zbaven nečistot jako je lepidlo, zbytky papíru a jiných příměsí. Následuje sušení, granulace, popřípadě barvení. Produktem všeho tohoto snažení je kvalitní druhotná surovina, která je schopna nahradit primární polymerní surovinu v mnoha podobách jako např. textilní vlákna, láhve, obaly, folie.

Produkt „PET flakes“, tj. čistá PET drť, je konečný produkt obsahující 99,9 % PET zbytek je PVC a další nečistoty.

Zcela originálním způsobem se využívají vytříděné PET lahve v jedné české firmě tzv. modifikátorem.

Tento proces a přesné složení modifikátoru s názvem „PET-M Modifier“, je českým patentem, který přemění všechny vlastnosti materiálu na primární polyester.

Z vytříděných použitých PET lahví se znovu vyrábějí PET lahve, tentokrát nové, což je zcela ojedinělý způsob využití, navíc tyto lahve mají stejné vlastnosti jako ty vyrobené z primární suroviny.

Zpracování a využití PET při recyklaci

Z textilních a technických vláken se vyrábějí zátěžové koberce, výplň do spacích pytlů, dek a zimních bund, fleecové tkaniny, silonové punčochy, izolace a výplně v nábytkářském průmyslu.

Polyetylénu, PE regranulátu, se znovu používá jako vstupního materiálu k výrobě fólií a různých druhů pytlů, například na odpadky nebo sypké materiály.

Polystyrén, což je drcený pěnový polystyrén, se přidává do směsi na výrobu fixačních proložek nebo se používá jako plnidlo při produkci termoizolačních cihel pro stavebnictví.

Směsné vícedruhové plasty, jejich regranulát, se používá jako surovina například pro výrobu parkových laviček, odpadkových košů, zatravňovacích dlaždic, drenážních systémů, palet, konstrukčních profilů, kabelových žlabů, U-ramp, protihlukových stěn, stojanů pod mobilní dopravní značky nebo se přidává do stavebních materiálů

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31399


Přidat komentář