Recyklace papíru

Papír je v podstatě list vláken s řadou přidaných chemikálií, ovlivňujících vlastnosti a kvalitu listu. Vláknina pro výrobu papíru může být vyráběna z přírodních vláknitých materiálů Způsoby materiálového využívání vybraných druhů odpadů chemickým nebo mechanickým způsobem nebo může být připravována rozvlákňováním sběrového papíru.

Odpadní papír je cennou druhotnou surovinou. Z hlediska zpracování odpadního papíru je nutno rozlišovat snadno a obtížně zpracovatelný papír.

  • Snadno zpracovatelný papír – běžné typy papíru, které obsahují kromě buničiny jen plnidla a pojiva. Nejčastějším typem jsou noviny a časopisy, kde novinový papír obsahuje kromě buničiny i dřevinu.

  • Obtížně zpracovatelný papír – obsahuje značné množství zušlechťujících přísad, někdy i plastové a kovové folie.

Při recyklaci papíru je potřeba vzít v potaz kvalitu dodávané suroviny. Tou můžou být například odřezky z tiskáren, kde jedinými nečistotami jsou barvy známého složení, prach, písek, případně sponky. Surovinou ovšem může být i papír ze sběrny surovin, či dokonce z kontejneru na papír. Zde se může nacházet cokoliv.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31403


Přidat komentář