Odpadové hospodářství

Nejčastějším způsobem shromažďování komunálního odpadu je nádobový sběr s vyprazdňováním nádob.Komunální odpad je zdrojem druhotných surovin, které lze získat mechanizovaným tříděním nebo separovaným sběrem. více


Odpady ze sklářského průmyslu zahrnují především odpadní materiál z bourání pecí, odpal surovin, skleněný odpad z brusíren a střepy. více