Princip a aplikaci biodegradaceBiodegradace je metoda zpracování odpadů, která slouží ke snížení kontaminace zejména ropných látek a polyaromatických uhlovodíků.

Tímto způsobem jsou zpracovány především znečištěné zeminy, betony a sutě, ropné kaly z myček, lapolů a čističek. Po zjištění úrovně kontaminace je odpad rozprostřen na zabezpečenou dekontaminační plochu a dle potřeby je v něm upraveno fyzikální, chemické a biologické prostředí.

Na takto připravený materiál je aplikován biopreparát, který zajišťuje vlastní dekontaminaci.

Na základě průběžného sledování procesu jsou dle potřeby upravovány podmínky v biodegradovaném odpadu. Dekontaminované materiály jsou následně využívány v závislosti na jejich kvalitě.

Základní princip technologíí pro zpracování odpadů

Výhody biodegradace:

  • Možnost zpracovat odpady přímo na místě jejich výskytu, odpadají náklady na dopravu.
  • Minimální narušení lokality, kde se tyto odpady vyskytují.
  • Nižší náklady než u jiných metod.

Nevýhody biodegradace:

  • Pod 19 °C omezení činnosti mikroorganismů.
  • ne všechny kontaminanty jsou biologicky odbouratelné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31573


Přidat komentář