Odpady ze zemědělství

Zpracování zemědělských odpadů.

Odpady ze zemědělství

Způsoby zpracování těchto odpadů nejsou u nás systematicky vyřešeny. více


V rostlinné výrobě se setkáváme se značným množstvím biomasy, kterou je nutno po získání produktů dále zpracovat nebo odstranit. více


Odpady ze zemědělství tvoří odpady z primární zemědělské a zahradnické produkce. více