Zemědělské odpady z rostlinné výroby

V rostlinné výrobě se setkáváme se značným množstvím biomasy, kterou je nutno po získání produktů dále zpracovat nebo odstranit.

Odpady v našich podmínkách tvoří především sláma, zbytky různých natí, řepné skrojky, kukuřičné stvoly, odpady po čištění obilí, atd. Nejběžnější způsob využití rostlinné hmoty zkrmování buď v čerstvém stavu nebo po zpracování silážováním či do krmných mouček.

Sláma je cenným vedlejším produktem jako organické hnojivo nebo krmivo.

V posledních letech se dostává do popředí i energetické využití slámy. Kromě biomasy se z rostlinné výroby mohou objevit i další odpady, které mohou mít nebezpečné vlastnosti a podle toho s nimi nutno nakládat.

Hlavní nebezpečné odpady z rostlinné výroby

  • Odpady z moření osiv se zbytky mořidel obsahující Hg.
  • Obaly z plastů a papíru znečištěné mořidly osiv s obsahem Hg.
  • Zbytkové zásoby anorganických agrochemikálií obsahujících těžké kovy a toxické prvky (Cu, As).
  • Zbytky organických pesticidů a jiných agrochemikálií.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31354


Přidat komentář