Odpady obalů

Skleněné obalové odpady se používají především k výrobě nápojových produktů. více


Vzhledem k počtu používaných druhů plastů a k jejich časté kombinaci s jinými materiály jsou tyto obaly z hlediska recyklace problematické. více


V současné době již nelze oddělit pojmy výrobek a obal. více