Zabezpečení pohyblivými rošty při spalování odpadů

Účinné spalování odpadů se velmi často zabezpečuje pomocí pohyblivých roštů, konstruovaných tak, aby odpad mohl postupovat prostorem spalovací pece.

Existuje celá řada konstrukčních typů roštů, jako jsou např. rošty pásové, válcové, natřásací nebo posuvné. Konstrukce roštových pecí umožňuje, aby vyhořelý popel propadal otvory roštů do zásobníku, odkud je dále veden do kontejneru k dalšímu konečnému zpracování.

Výhodou práce pohyblivých roštů je možnost řízení rychlosti, kterou se materiál pohybuje spalovacím prostorem pece, a rovněž dobré promíchávání odpadu nutné pro dokonalé spalování.

Pro zajištění optimální oxidace hořlavých složek odpadů je obvykle do spalovací roštové pece přiváděn spalovací vzduch ve dvou stupních (primární a sekundární).

Primární vzduch

Primární vzduch, který je nezbytný pro proces hoření odpadu a rovněž chladí konstrukci roštu, je přiváděn pod odpadové lože a prochází vrstvou odpadu ze spodní části roštu. Přitom rychlost proudění spalovacího vzduchu nesmí být příliš vysoká, jelikož poté dochází k úletu popela namísto jeho propadávání do sběrného systému umístěného pod roštem.

Sekundární vzduch

Sekundární vzduch je přiváděn do reakční komory nad povrch odpadového lože za účelem lepšího vyhoření nespálených složek hořlavých plynů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31584


Přidat komentář