Spalování odpadů v rotační peci

Dalším často používaným způsobem spalování odpadů je spalování v rotační peci.

Spalování odpadů v rotační peci se značně liší od procesu spalování na roštu, přičemž jednotlivé fáze procesu jsou obdobné jako u roštových pecí.

Pohyb spalovaných odpadů pecí je zde zajištěn pomalým otáčením rotační pece podpořeným mírným slonem pece (cca 7°). Při hoření odpadu v rotační peci je teplo předáváno oproti roštovým pecím navíc kondukcí žhavé vyzdívky na odpadové lože na ní se nacházející.

Dochází k tomu díky pomalému otáčení bubnové rotační pece, v důsledku něhož nastává nejen nepřetržité mísení odpadu, ale také náhřev odkryté části vyzdívky, která v určitém okamžiku vytváří klenbu a akumuluje teplo a po pootočení, kdy se zahřátá část vyzdívky dostane pod odpadové lože, toto teplo předává kondukcí odpadům.

V důsledku neustálého pohybu odpadu v rotační peci dochází k dobrému styku hořlaviny s okysličovadlem.

Spaliny jsou zpravidla vedeny v souproudu se směrem pohybu odpadu do prostoru dodatečného spalování, kde jsou dospáleny nespálené podíly procesu hoření. Výhodou bubnových rotačních pecí je možnost spalování pastovitých materiálů a intenzivnější přenos tepla z vyhřáté vyzdívky pece na odpadové lože.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31587


Přidat komentář