Fluidní spalování odpadůV současné době jsou také provozovány a vyvíjeny různé konstrukce fluidních spalovacích pecí na odpad.

Proces fluidního spalování je závislý na zajištění vhodné (rovnoměrné) zrnitosti vsázky odpadů.

Podstata procesu je založena na vhánění spalovacího vzduchu zespodu velkou rychlostí do vrstvy zrnitého odpadu, čímž dojde k nadnášení jednotlivých zrn (vytvoření fluidní vrstvy), zvětšení reakčního povrchu a velmi intenzivnímu průběhu spalovacího procesu v celé vrstvě odpadového lože.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31589


Přidat komentář