Zpracování a využití odpadů

Princip a aplikaci biodegradace

Zpracování a využití odpadů


Využití produktů anaerobní digesce

Zpracování a využití odpadů

Základními produkty anaerobní digesce jsou tedy bioplyn bohatý na methan a biologicky stabilizovaný substrát tzv. digestát, který anaerobním rozkladem neztratil hnojivé účinky více


Produkty, vznikající při anaerobní digesci

Zpracování a využití odpadů

Biologická produkce bioplynu (zejména metanu) se vyskytuje v přirozených anaerobních prostředích, jež vznikají v sedimentech, zamokřených půdách, rýžových polích, trávících systémech apod. více


Princip anaerobního rozkladu organické hmoty

Zpracování a využití odpadů

Největší předností anaerobní digesce (biozplynování) je omezování produkce skleníkových plynů. Emise vznikající při spalování bioplynu (cca 60 kg CO2 . GJ-1) jsou nižší než u hnědého uhlí (100 kg CO2 . GJ-1) a nenavyšují antropogenní skleníkový efekt, neboť vyprodukovaný oxid uhličitý byl při fotosyntéze rostlinami navázán (vznik biologicky rozložitelné hmoty odpadů je spojen s průběhem procesu fotosyntézy). více


Domácí kompostování

Zpracování a využití odpadů

Dostatečné množství odpadu z odplevelování záhonů zabezpečuje vhodnou mikroflóru, zejména při domácím kompostování. Dobrým očkovacím materiálem je nadsítná frakce méně rozložených částic kompostu, vznikající při prosévání zralého kompostu, aplikovaná do nově zakládaného čerstvého kompostu. více


Fáze rozkladů organických odpadů

Zpracování a využití odpadů

Přeměna organických látek při kompostování probíhá v různých fázích (fáze rozkladu, přeměny, dozrávání). více


Optimální podmínky pro rozvoj mikroorganismů

Zpracování a využití odpadů

Úprava poměru uhlíku a dusíku (C : N) vhodným poměrem zpracovávaných odpadů, úpravu vlhkostí, zabezpečení minimální přítomnosti fosforu, úpravou pH, úpravou zrnitosti a homogenity substrátu, provzdušňování substrátu a regulace teploty v průběhu kompostování. více


Kompostování odpadů

Zpracování a využití odpadů

Účelem kompostování je odbourání organických substancí z odpadu a převedení na stabilní humusové látky. více


Biologické metody zpracování odpadů

Zpracování a využití odpadů