Produkty, vznikající při anaerobní digesci

Biologická produkce bioplynu (zejména metanu) se vyskytuje v přirozených anaerobních prostředích, jež vznikají v sedimentech, zamokřených půdách, rýžových polích, trávících systémech apod.

Mikroorganismy zodpovědné za produkci metanu patří do unikátní genealogické skupiny, o které panuje přesvědčení, že se vytvořila dávno před tím, než se v zemské atmosféře objevil kyslík.

Mikrobiální tvorba metanu probíhá ve čtyřech stupních a je způsobena čtyřmi hlavními skupinami mikroorganismů:

  • Hydrolytické bakterie, které rozkládají makromolekulární organické polymery (polysacharidy, lipidy, proteiny) na nízkomolekulární látky rozpustné ve vodě. Proces probíhá vně buňky za využití tzv. extracelulárních hydrolytických enzymů.

  • Acidogenní mikroorganismy, které rozkládají produkty hydrolýzy uvnitř buňky dále na jednodušší organické látky (především kyseliny, dále vznikají alkoholy, CO2 a H2);

  • Syntrofní acetogenní mikroorganismy produkující vodík, jež mohou fermentovat organické kyseliny vyšší než kyselina octová a alkoholy vyšší než metanol na kyselinu octovou, H2 a CO2, jsou velice důležitými zástupci organismů podílejících se na procesu acetogenese.

  • Metanogeny, které mohou z acetátu, H2, CO2 a některých dalších jednouhlíkatých organických látek vytvářet metan.

Specifická produkce bioplynu na 1 kg rozložené látky je nejvyšší u tuků (1,12 - 1,51 m3 s obsahem metanu 62 – 67 %). Z 1 kg rozložených sacharidů vzniká 0,79 - 0,88 m3 bioplynu s podílem 50 % metanu. Rozkladem 1 kg bílkovin vzniká 0,56 - 0,75 m3 bioplynu s podílem 71 – 84 % metanu.

Bioplyn z dobře pracujících reaktorů se skládá ze 65 – 75 % z metanu, z 25 – 35 % z oxidu uhličitého a z menšího množství vodíku, dusíku, sirovodíku a amoniaku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31558


Přidat komentář