Kompostování odpadů

Účelem kompostování je odbourání organických substancí z odpadu a převedení na stabilní humusové látky.

Podstatou kompostování jsou následující procesy:

  • Rozklad organické substance pomocí aerobních mikroorganismů v přítomnosti O2.

  • Organická substance a kyslík slouží jako zdroj energie pro mikroorganismy.

  • Část uhlíku mikroorganismu se váže, část se uvolňuje jako CO2.

  • Dochází postupně k hydrolýze bílkovin, sacharidů a tuků ⇒ vzniku aminokyselin, monosacharidů ⇒ vývinu tepla ⇒ přeměně na organické kyseliny, oxid uhličitý, bílkovinné mikroorganismy a amoniak.

Přednostní kompostování

Umožňuje vrátit původní materiály do přirozených potravních cyklů. Dochází k zneškodnění škodlivých látek nebo přeměně na nové materiály a snížení objemu odpadů až o 30 %.

Smyslem kompostování je vyrobit humusové látky podobné půdnímu humusu a získat tak rostlinné živiny. Vyrobený kompost je pak stabilizovaná, nepáchnoucí, hnědá až černá homogenní hmota, drobtovité až hrudkovité struktury, bohatá na humusové látky a rostlinné živiny.

Při odbourávání organických substancí mikroorganismy dochází ke zvyšování teploty tzv..samoohřevu.

Samoohřev má za následek:

  • Rychlejší odbourávání organických substancí.
  • Termickou desinfekci materiálu.
  • Při zvýšené teplotě přežívají pouze termofilní organismy.
  • Patogenní organismy se rozkládají pokud se teplota udrží na požadované hodnotě dostatečně dlouhou dobu.
  • Přeměnu organických zbytků.

Při kompostování odpadů je nutno zabezpečovat optimální podmínky pro rozvoj mikroorganismů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31548


Přidat komentář