Domácí kompostování

Dostatečné množství odpadu z odplevelování záhonů zabezpečuje vhodnou mikroflóru, zejména při domácím kompostování. Dobrým očkovacím materiálem je nadsítná frakce méně rozložených částic kompostu, vznikající při prosévání zralého kompostu, aplikovaná do nově zakládaného čerstvého kompostu.

Při domácím kompostování travní fytomasy bez jakýchkoliv dalších přídavků strukturních materiálů a zeminy se osvědčují mikrobiologicko - enzymatické preparáty, a to i v podmínkách nedostatečného provzdušňování kompostové zakládky.

Na 2 m3 kompostovatelné hmoty se aplikuje 50 g preparátu v suspensi s 2 l vlažné vody.

Preparáty při kompostování krátké seče čerstvé parkové trávy v zakládkách 2,5 m vysokých a zabezpečil zahřátí těchto zakládek na 70 °C a objemovou redukci zakládek na třetinu původního objemu, a to bez tvorby zápachu.

Během dvou měsíců s jednou překopávkou byl s pomocí preparátu získán použitelný kompost z trávy. Preparát je možno doporučit v podmínkách domácího kompostování tam, kde chybějí vhodné očkovací hmoty.

Pro větší kompostárny odpadů ze zeleně představuje aplikace preparátu zvýšení nákladů na kompostování až o 25 % a preparát bývá používán ke kompenzaci nedostatků extenzivní technologie a špatně sestavené surovinové skladby kompostů a především k omezení nepříjemného zápachu hnijící trávy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31554


Přidat komentář