Odpady z energetiky

Využití odpadů z energetiky

Odpady z energetiky

Převážná většina odpadů z energetiky je zneškodňována skládkováním. více


Odpady z energetiky představují tuhé anorganické odpady, které přímo souvisí s procesem výroby tepla a elektrické energie včetně čištění kouřových plynů. více