Odpady vznikající v energetických zařízeních

Odpady z energetiky představují tuhé anorganické odpady, které přímo souvisí s procesem výroby tepla a elektrické energie včetně čištění kouřových plynů.

Charakteristickými odpady pro toto odvětví jsou popílek z elektrostatických odlučovačů, škvára a struska ze spalování uhlí, energosádrovec, tuhé reakční produkty z čištění kouřových plynů, produkt spalování uhlí ve fluidních kotlích s odsířením, produkt suché aditivní metody odsíření.

Odpady z energetiky jsou závažné z hlediska ochrany životního prostředí, protože obsahují různé toxické nebo karcinogenní kovy, furany, dioxiny a mohou být i radioaktivní.

Zdrojem výše uvedených odpadů jsou topeniště a spalovací zařízení na černé a hnědé uhlí, lignit, koks, dřevo (kotelny, teplárny, elektrárny, průmyslová zařízení, lokální topeniště).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31178


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat