Odpady z chemického průmyslu

Odpady z výroby barviv a nátěrových hmot

Odpady z chemického průmyslu

Nátěrové hmoty obecně jsou hmoty určené k nanášení na předměty za účelem jejich konzervace a ochrany před nepříznivými vlivy prostředí. více


Do této skupiny odpadů zahrnujeme odpadní detergenty (prací a čistící prostředky), kosmetické přípravky s prošlou záruční lhůtou, - odpad z výrob kosmetických přípravků, - zbytky z výroby pracích prostředků, odpadní kapalné tenzidy, odpadní tuhé tenzidy, odpadní změkčovadla a rozpouštědla. více


Využití a rizika odpadů pesticidů

Odpady z chemického průmyslu

Pesticidy jsou chemicky nebo biologicky působící látky. více


Složení polymerních odpadů

Odpady z chemického průmyslu

Plastové obaly lze dělit na odpad vytvrzených plastů. více


Odpady z organické chemické výroby

Odpady z chemického průmyslu

Organický průmysl zahrnuje několik základních výrob (zpracování ropy, petrochemie, chemické využití uhlí) a výroby speciálních finálních látek včetně meziproduktů (tenzidy, detergenty, mýdla barvy a laky, rozpouštědla, hořlavé monomery pro výrobu polymerních pryskyřic, organická barviva a pigmenty, léčiva, pesticidy, aditiva do polymerů), výrobu celulózy a papíru. více


Odpady z chemického průmyslu

Odpady z chemického průmyslu

Odpady vznikající z chemických výrob můžeme dělit podle skupenství na odpady plynné, kapalné a tuhé. více