Odpady z organické chemické výroby

Organický průmysl zahrnuje několik základních výrob (zpracování ropy, petrochemie, chemické využití uhlí) a výroby speciálních finálních látek včetně meziproduktů (tenzidy, detergenty, mýdla barvy a laky, rozpouštědla, hořlavé monomery pro výrobu polymerních pryskyřic, organická barviva a pigmenty, léčiva, pesticidy, aditiva do polymerů), výrobu celulózy a papíru.

Organická chemická výroba je zdrojem zejména kapalných často komplikovaného složení a toxického charakteru. Odpadní vody nutno čistit především biologicky, avšak některé typy vod jsou mikroorganismy obtížně odbouratelné.

Dalšími typickými odpady organických technologií jsou prstovité látky a kaly. Jejich ukládáním do lagun způsobilo obrovské potíže, které se dnes jen velice nákladně napravují. Současný trend směřuje ke spalování těchto materiálů ve spalovnách průmyslových odpadů s dokonalým čištěním spalin a ukládáním strusky na skládky příslušného typu.

Nakládání s jednotlivými druhy těchto odpadů z organických výrob je specifické podle používaných technologií. Většina odpadů z jedné výroby je surovinou pro jinou výrobu. Tam, kde využití je problematické, se hledají nejoptimálnější metody zneškodnění jakými jsou nejčastěji spalování ve spalovnách, solidifikace, cementace a podobně.

Jednou z významných skupin tuhých odpadů jsou tzv. polymerní odpady. Jedná se o odpady ze zpracování plastů a odpady ze zpracování pryže a kaučuku.

Plasty jsou polymerní látky (syntetické, polysyntetické, nebo přírodní), které se dělí na termoplasty (zahřátím se stávají měkkými a pružnými, při ochlazení opět tuhnou a tvrdnou) a termoplasty (teplem tvrditelné pryskyřice). Většinou se do nich přidávají různé přísady, aby se docílilo speciálních vlastností výrobků (např. změkčovadla, katalyzátory, stabilizátory, pigmenty, plniva). Pryž se vyrábí vulkanizací kaučuku.

Odpady plastů mohou vznikat při jejich výrobě a zpracování (odřezky, z metky), dále při jejich používání v různých odvětvích (obalová technika, výroba elektroniky, strojírenství,výroba hraček, fotografický průmysl, polygrafie aj.). Odpadní pryž se vyskytuje hlavně při výrobě a použití pneumatik, obuvi, jako součást některých vyřazených přístrojů a zařízení (těsnění, řemeny, kabely, hadice, dopravníkové pásy, atd.), podlahových krytin (koberce, rohože, podlahové obklady), lepidel, tmelů, školních pomůcek, ochranných pomůcek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31147


Přidat komentář