Využití detergentů a kosmetických přípravků

Do této skupiny odpadů zahrnujeme odpadní detergenty (prací a čistící prostředky), kosmetické přípravky s prošlou záruční lhůtou, - odpad z výrob kosmetických přípravků, - zbytky z výroby pracích prostředků, odpadní kapalné tenzidy, odpadní tuhé tenzidy, odpadní změkčovadla a rozpouštědla.

Odpadní detergenty

Odpady detergentů, pracích a čistících přípravků se neregenerují, nerecyklují, protože aktivní složky jsou už spotřebované, nebo tak naředěné, že je regenerace nemožná. Odpady z výroby nebo zbytkové zásoby detergentů a čistících prostředků lze využít pro některé méně náročné účely (čištění nebo odmašťování povrchů v průmyslu a podobně).

Odpad z výrob kosmetických přípravků

Odpady z výroby kosmetických přípravků lze využít pro některé méně náročné účely v chemickém průmyslu. Zneškodnění odpadů těchto přípravků nabízí metody fyzikální, chemické i termické zneškodnění s využitím obsažené energie.

Fosfáty z pracích a čistících prostředků obsažených v odpadní vodě (z použití těchto přípravků) lze vysrážet a odsazením a filtrací oddělit, oddělený kal lze zneškodnit spálením nebo solidifikací.

Pevné odpady z výroby, distribuce a užití detergentů, čistících a pracích prostředků a kosmetických přípravků, které nelze z jakýchkoli důvodů využít, je nutno zlikvidovat spálením ve spalovně. Jejich uložení na skládce bez předchozí úpravy, např. solidifikací, je pro životní prostředí nebezpečné.

Organické zbytky z výroby výše uvedených přípravků (výlisky rostlin) a podobně lze s úspěchem kompostovat a vracet tak biomasu znovu do přírodního prostředí.

Snahou aktivit v životním prostředí a vývoji pracích a čistících prostředků a kosmetiky je co největší omezení vzniku odpadu, zavést ekologicky šetrnou výrobu, zavést v souladu se světovými trendy méně škodlivé, účinnější a snadněji zneškodnitelné výrobky biodegradovatelných komponentů, zavést separaci sběru vyřazených přípravků tak jako např. u léků a farmaceutických výrobků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31153


Přidat komentář