Komunální odpady

Množství textilních odpadů, které je nutno zneškodnit, se stále zvyšuje. Výrobní firmy oděvního a čalounického oboru nejsou zařízeny na recyklaci svých odpadů. V těchto firmách si zahraniční zákazníci dodávají své textilie a odvážejí hotové výrobky, ale odpady zůstávají v ČR. více


Textil je souhrnné označení pro průmyslově zpracovaná rostlinná, živočišná nebo syntetická vlákna na příze, tkaniny nebo výrobky z nich. více


Odpady z kožedělné výroby

Komunální odpady

Při prvotním zpracování surovin v kožedělném a textilním průmyslu vzniká celá řada odpadů, jejichž využití nebo zneškodnění je problematické a ekonomicky náročné. více


Jako základní suroviny pro výrobu papíru slouží buničina, polobuničina, sběrový papír, dřevovina a někdy také hadrovina. více


V současné době je odpad z dřevozpracujícího průmyslu využíván různými způsoby. Volba postupu závisí na vlastnostech dřeva, jeho složení a výskytu. více


Odpady ze stavebnictví

Komunální odpady

Vznik stavebního odpadu provází jakákoliv výstavba, rekonstrukce a opravy objektů, provádění údržby objektů a inženýrských sítí, údržba a rekonstrukce technologických provozů, rekonstrukce a budování silnic, dálnic, železničních tratí atd. více


Komplexní zpracování komunálního odpadu probíhá ve speciálních zpracovatelských komplexech. více


Komunální odpady

Komunální odpady

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.definuje komunální odpad jako veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob. více