Optimální podmínky pro rozvoj mikroorganismů

Úprava poměru uhlíku a dusíku (C : N) vhodným poměrem zpracovávaných odpadů, úpravu vlhkostí, zabezpečení minimální přítomnosti fosforu, úpravou pH, úpravou zrnitosti a homogenity substrátu, provzdušňování substrátu a regulace teploty v průběhu kompostování.

Regulace teploty v průběhu kompostování

Abychom dosáhli u zralého kompostu hodnotu poměru C : N v rozmezí 25 - 30 : 1 (dobrá stabilita a agronomická účinnost), je třeba optimalizovat poměr C : N v čerstvém kompostu na hodnoty v rozmezí 30 - 35 : 1.

V průběhu zrání ubývá část uhlíku jako oxid uhličitý a poměr C : N se zužuje.

Odpady s vysokým poměrem C : N (dřevní štěpka, sláma, papír) jsou vůči mikrobiologickému rozkladu odolnější než odpady s nízkým poměrem C : N. Nadměrně vysoký poměr C : N v čerstvém kompostu prodlužuje jeho zrání a v případě aplikace kompostu s vysokým poměrem C : N do půdy pokračuje rozklad kompostu v půdním prostředí, k čemuž se spotřebovává půdní dusík, který pak chybí pěstovaným rostlinám.

Při příliš nízkém C : N v čerstvém kompostu převyšuje obsah dusíku metabolickou potřebu mikroorganismů, vznikají ztráty čpavkového dusíku, doba zrání se prodlužuje a produktivita tvorby humusových látek klesá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31550


Přidat komentář