Skleněné obalové odpady

Skleněné obalové odpady se používají především k výrobě nápojových produktů.

Skleněné obaly tvoří především lahve, zavařovací sklenice a jiné drobné obaly. Používají se hlavně pro nápoje, protože jsou snadno naplnitelné.

Nevýhodou však bývá jejich vysoká hmotnost (přestože se dnes již vyrábí vylehčené sklo) a křehkost. V některých případech (např. u mléka) je nežádoucí průnik světla k potravinám.

Požadavky skláren na kvalitu střepů zakládaných do pece předpokládají separovaný sběr skla z komunálního odpadu, což představuje nezanedbatelné náklady na mytí, dopravu, skladovací prostory a manipulaci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31193


Přidat komentář