Plastové obalové odpady

Vzhledem k počtu používaných druhů plastů a k jejich časté kombinaci s jinými materiály jsou tyto obaly z hlediska recyklace problematické.

Ze směsných plastů lze vyrábět většinou výrobky tlustých profilů (lavičky, palety, desky atd.), nedaří se však dostatečně zajistit jejich odbyt.

Problematické je také spalování směsných plastů z důvodu obsahu PVC, které potřebuje k bezpečnému spálení technologicky vybavené zařízení, takže jsou za toto energetické využití požadovány provozovateli těchto zařízení poplatky.

Jednou z alternativních surovin za PVC se považuje polypropylen.

Další možností zhodnocení směsných plastů je jejich zplyňování. Třídění plastů je ekonomicky náročné vzhledem k malému podílu využívání jednotlivých druhů plastů u nás.

V současné době se začínají zavádět do obchodů vratné polyethyléntereftalátové láhve (PET) a do budoucna se počítá s používáním biodegradovatelných plastů

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31192


Přidat komentář