Obaly, sběrový papír a kovové obalové odpady

V současné době již nelze oddělit pojmy výrobek a obal.

Obal ochraňuje zboží před škodlivými vlivy okolního prostředí z hlediska hygieny a kvality, informuje spotřebitele o vlastnostech, složení, způsobu použití, trvanlivosti zboží i způsobu zneškodnění či recyklace a nelze dnes opomenout ani jeho estetickou funkci a chrání okolní prostředí před škodlivými účinky některých produktů.

Hlavním problémem obalů je jejich objem, který zatěžuje skládky odpadů. Způsoby minimalizace množství obalů ukládaných na skládkách jsou většinou náročné ekonomicky (např. separovaný sběr), také konečné využití jednotlivých obalových materiálů nebývá zcela dořešeno.

Nejefektivnějším způsobem se jeví zavedení vratných obalů (např. zálohované láhve).

Papír a lepenka

Teoreticky lze sběrový papír použít k výrobě jakéhokoliv druhu papíru, ale pouze za použití energeticky náročných technologií a za poměrně dost velké produkce dalšího odpadu.

Efektivnější způsob využití sběrového papíru je jeho kombinace s přídavkem primárních vláknin (množství využitého sběrového papíru je u jednotlivých výrobků různé).

Kovové obalové odpady

Nejčastěji se používají plechovky z ocelového plechu a obaly z hliníku. Zpracování obalů z hliníku je méně problematické, protože požadavky na čistotu hliníkových plechovek v kovohutích nejsou tak přísné jako u ocelových obalů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31189


Přidat komentář