Zemědělské odpady ze živočišné výroby

Odpady ze zemědělství tvoří odpady z primární zemědělské a zahradnické produkce.

Zdrojem odpadů je velkochov hospodářských zvířat, jatka, masný zpracovatelský průmysl, zpracování ryb a zvěřiny, zpracování peří. V chovech hospodářských zvířat (skot, ovce, prasata, hrabavá a vodní drůbež aj.) vznikají tato statková hnojiva.

  • Chlévská mrva - směs steliva, pevných výkalů, moče, vody zbytků krmiva a malého množství látek používaných při ustájení, např. k léčbě zvířat, odhmyzování a dezinfekci stájových prostor.

  • Kejda - tekutá směs pevných výkalů, moči, technologické vody, která může obsahovat nežádoucí příměsi zbytků krmiva a látek používaných při ustájení.

  • Hnůj - organické hnojivo vzniklé zráním chlévské mrvy na hnojišti.

  • Močůvka - směs moči hospodářských zvířat s vodou.

Chlévská mrva je po správné fermentaci pro zemědělství cenným hnojivem.

Využtí chlévské mrvy a kejdy

Jiným využitím chlévské mrvy je řízené fermentování za současného jímání a využívání vznikajícího bioplynu. Kejda vznikající v bezstelivových provozech, která se pro výrobu bioplynu při anaerobní stabilizaci a následně jako hnojivo v zemědělství.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31352


Přidat komentář