Odpad z výroby, zpracování a použití skla a skleněných výrobků

Odpady ze sklářského průmyslu zahrnují především odpadní materiál z bourání pecí, odpal surovin, skleněný odpad z brusíren a střepy.

Odpady z pecí sklářského průmyslu představují dinasové a šamotové zdivo, zbytky elektrotavených žáromateriálů, zbytky magnezitových cihel a různé usazeniny.

Střepy ze sklářského průmyslu jsou spolu se sběrovým sklem přidávány do vsázky a z hlediska zákona o odpadech nejsou tedy odpadem.

Skleněný odpad z komunální sféry obsahuje různé střepy použitých skleněných výrobků, výrobků se skleněnými součástmi, skleněných obalů, osvětlení atd. Dále se jedná o střepy skleněných výrobků kombinované s jinými materiály (např. kovy, plasty atd.).

Odpady z bourání sklářských pecí jsou většinou nezávadné a jsou tedy ukládány na skládce.

Zpracování odpadů ze skla

Nejčastějším a nejefektivnějším využitím skleněných střepů je jejich opětovné použití ve sklářské výrobě jako součást sklářského kmene.

Největší množství odpadního skla se získává separovaným sběrem od obyvatelstva, při němž se klade důraz na barevné třídění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31187


Přidat komentář