Technologie pro zpracování stavebních odpadů

O kvalitě recyklátu do značné míry rozhoduje technologie, na jejímž základě je odpad zpracováván.

Na trhu jsou v podstatě dvě možnosti: čelisťové a odrazové drtiče.

Čelisťový drtič odpad mačká a jak se objem zmenšuje, tak propadává níž a níž až vznikne jakási „kulička“. Naproti tomu na odrazovém drtiči rotuje buben s lištami - noži – proti pevné desce a materiál je vlastně stříhán. Nevznikne tak jako v prvním případě kulička, ale ostrohranný recyklát, což je velice důležité pro budoucí použití.

Pokud je potřeba dosáhnout v násypu určité míry zhutnění, tak je lepší použít recyklát z odrazových drtičů. Spotřebuje se jej méně a navíc není potřeba tak častého použití válce a buldozeru jako v případě recyklátu z čelisťových drtičů. Tajemství úspor spočívá v tom, že ostrohranná zrna se uzamykají lépe jak kuličky.

Jeden rozdíl představují obě technologie: možnosti využití v různých ročních obdobích.Čelisťového drtiče pracujícího na principu mačkání materiálu není možno využít v létě ke zpracování například asfalto – betonových živic. Mohou efektivně pracovat jen, když je okolní teplota na bodu mrazu. Tento problém u odrazových drtičů nenastává, jelikož ty nedrtí, ale stříhají.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31442


Přidat komentář