Recyklace

Papír je v podstatě list vláken s řadou přidaných chemikálií, ovlivňujících vlastnosti a kvalitu listu. Vláknina pro výrobu papíru může být vyráběna z přírodních vláknitých materiálů Způsoby materiálového využívání vybraných druhů odpadů chemickým nebo mechanickým způsobem nebo může být připravována rozvlákňováním sběrového papíru. více


Recyklace PET

Recyklace

Vytříděný plast z kontejnerů odveze svozová firma a již v této chvíli se „odpad“ stává „surovinou“. více


V rámci třídění se někdy samotná suspenze rozdělí na frakci s krátkými a dlouhými vlákny. Toto třídění je zatím ale v plenkách a používá se málokde. více


Recyklace plastů

Recyklace

Recyklací plastů se obecně rozumí opětovné využití plastů jednak odpadajících při výrobě, jednak zbývajících po ukončení životnosti výrobků z plastů. více


Některé výrobní odpady mají nebezpečné vlastnosti (zaolejované okuje a zaolejované kovové třísky a špony). U plechovek a konzerv je nutno provést odcínování nebo zpracovat neodcínované kovové obaly na betonářskou ocel. více


Recyklace kovů

Recyklace

Pod pojmem kovový odpad (šrot) rozumíme obvykle ty odpady, v nichž je kov zastoupen převážně ve své ryzí podobě, metalické formě a to buď samostatně, nebo ve formě slitin. více


Výhodou recyklace skla je úspora primárních zdrojů surovin a energie. Kvalita skla se recyklací nesnižuje a do výrobní směsi lze přidávat až 90% střepů. Každých 10% střepů ve směsi ušetří kolem 2% energie. Recyklace skleněných obalů pro jednorázové použití představuje až druhé nejlepší řešení, neboť sklo se stává odpadem teprve tehdy, když je poškozené nebo rozbité. Životnost skla přitom umožňuje 30 a více oběhů lahve. více


Recyklace skla

Recyklace

Sklo je z mnoha ohledů ideální materiál. více


Recyklace papíru bez přídavku prvotní suroviny nelze vyrobit recyklovaný papír stejných parametrů, jaké by měl papír vyrobený z prvotní suroviny. To platí pro veškeré recyklace. více


Regenerace odpadů

Recyklace

Recyklace může být prováděna u výrobních odpadů (odřezky, obrus, zmetky, zůstatky, atd.) nebo u odpadu uživatelského (po upotřebení výrobků). více


Recyklace odpadů

Recyklace

Mezi základní postupy materiálového využívání odpadů řadíme jejich recyklaci a regeneraci. více