Postupy recyklace a materiální využití odpadů.

Recyklace papíru bez přídavku prvotní suroviny nelze vyrobit recyklovaný papír stejných parametrů, jaké by měl papír vyrobený z prvotní suroviny. To platí pro veškeré recyklace.

Recyklační postupy je třeba navrhovat tak, aby některé složky odpadů záporně neovlivňovaly vlastnosti nových výrobků. S budoucí recyklací výrobků je třeba uvažovat již při konstrukční nebo projektové přípravě. Je třeba uvažovat o jednoduché demontáži a možnostech využití hlavních komponentů výrobku.

Ekonomické aspekty mají při rozhodování o recyklaci důležitý význam.

Velkoobchodní ceny druhotných surovin jsou obvykle stanoveny na základě srovnání užitných vlastností prvotní a druhotné suroviny.

Výrobní náklady recyklované suroviny jsou podstatně vyšší než suroviny prvotní a výrobcům se vyplácí v řadě případů využívat suroviny prvotní. Je věcí státu, aby recyklaci podporoval dalšími úlevami pro recyklované výrobky (nižší sazba DPH) a zároveň zatěžoval využívání neobnovitelných surovinových zdrojů ekologickými daněmi.

V České republice není v současné době látková recyklace dostatečně podporována.

Recyklace by měla být vždy opatřením ke zvýšené ochraně životního prostředí. Neměla by mít vyšší energetické nároky ve srovnání s výrobou z nerecyklované suroviny a ve srovnání s odstraněním odpadů a neměla by být zdrojem nadměrných emisí.

V řadě případů je recyklaci nutno provádět při mezioborové spolupráci. Často jsou brzdou rozvoje recyklace technické normy, v nichž jsou zbytečně přísné nároky na kontrolu vstupních surovin.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31386


Přidat komentář