Zpravování a využití kovového šrotu

Některé výrobní odpady mají nebezpečné vlastnosti (zaolejované okuje a zaolejované kovové třísky a špony). U plechovek a konzerv je nutno provést odcínování nebo zpracovat neodcínované kovové obaly na betonářskou ocel.

Výrobou 1 t železa z železného šrotu se ušetří 2 t černého uhlí, 4 t železné rudy a 70 hodin lidské práce.

Při recyklaci kovových odpadů se používá třídění, stříkání, lisování, briketování, kryogenní drcení a další postupy vedoucí k homogenizaci a mechanické úpravě kovového odpadu. V případě, že je potřeba od kovů železných oddělit kovy neželezné, používá se párání, opalování, odtavování, granulování nebo se používá hydrometalurgických způsobů (loužení). Neželezné kovy jsou nemagnetické.

Kovový odpad rozdělujeme:

  • Kovový odpad ocelový

  • Kovový odpad litinový

  • Kovový odpad neželezných kovů (zejména mědi, hliníku, olova, zinku a slitiny)

  • Kovový odpad s obsahem rtuti

  • Kovový odpad vzácných kovů (zejména s podílem zlata, stříbra, platiny a rhodia). Jde zejména o elektrické konstrukční prvky, pokovení vzácnými kovy, tištěné spoje a řadíme sem i fotochemikálie (filmy, ustalovače, fotografický papír).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31394


Přidat komentář