Termické zpracování baterií

Termické zpracování baterií probíhá především díky procesu SUMITOMO.

Proces SUMITOMO je založen na ryze termickém zpracování baterií (alkalické, Zn-C a Hg články).

Směs článků je kontinuálně dávkována do šachtové pece, kde je nejprve podrobena suché destilaci při teplotách nad 500°C. Přitom dochází k odstraněni těkavých kovových podílů zejména Hg. Následně jsou baterie v peci vystaveny teplotě nad 800°C.

Plasty a další organické substance jsou přeměněny na hořlavé plyny. Pevný zbytek z termického zpracování je v indukční peci podroben redukčnímu tavení při 1350-1500°C.

Kovy s nízkými vypařovacími teplotami přechází do formy kovových par. Fe a Mn tvoří struskovou taveninu (cca 35% Mn a 55% Fe).

Plyn ze šachtové pece je spalován při teplotách nad 950°C a odprášen Hg je získávána kondenzací. Vyčištěný plyn je upraven na teplotu 40°C a zbytkové obsahy Hg jsou odděleny na aktivní uhlí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31448


Přidat komentář