Recyklace akumulátorů

Pro recyklaci akumulátorů je nutné správě zpracovat elektrotechnické články.

Recyklace elektrochemických článků

Základním předpokladem pro recyklaci primárních elektrochemických článků je vytřídění z TDO (tříděný domácí odpad) nebo separovaný sběr.

Takto získané baterie se pak zpracovávají převážně pyrometalurgicky (pomocí fyzikálních rafinačních postupů) v eventuální kombinaci s hydrometalurgickými metodami (ložení v kyselinách nebo jiných rozpouštědlech a získávání z roztoku především elektrolýzou) a úpravnickými procesy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31444


Diskuze a zkušenosti

stíhačka | 16.01.2019 14:02
Nedozvěděli jsme se to, co jsme chtěli, tudíž nejsme spokojeni:-(


Přidat komentář