Hydrometalurgické zpracování baterií

Hydrometalurgické zpracování baterií probíhá díky samotnému procesu TNO.

Proces TNO pro recyklaci kovů z alkalických Zn-Mn a Zn-C baterií je založen na čistě hydrometalurgickém zpracování.

Baterie jsou nejprve drceny na kladivovém drtiči a poté tříděny na sítovém drtiči. Nadsítný produkt (tvořený především ocelovými, měděnými a plastovými podíly) tvoří cca 30 – 40% hmotnosti a je díky obsahům Hg skladován jako nebezpečný odpad.

Jemné podíly jsou louženy v kyselině chlorovodíkové a chlornanu sodném NaClO. Materiál je poté filtrován při pH=3. Filtrační zbytek je tvořen zejména uhlíkem a burelem. Obsah Hg v tuhém podílu by neměl překročit 50 ppm.Filtrát obsahující Zn a Hg je zpracován elektrolyticky a Hg a Zn je odstraněn srážením při pH=10 jako Zn(OH)2.

Jako sekundární elektrotechnické články se označují takové články, které je možno znovu nabíjet. Při vybíjení se energie chemické reakce mění na energii elektrickou a při nabíjení dochází k chemickým změnám na elektrodách a v elektrolytu, přičemž se elektrická energie akumuluje ve formě Gibbsovy energie produktů reakce. Do této skupiny článků patří akumulátory olověné a akumulátory nikl – kadmiové.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31450


Přidat komentář