Mlékárenský průmysl

V mlékárenském průmyslu je mnoho využitelných produktů, ale zároveň i mnoho kontaminovaných odpadů.

V mlékárenském průmyslu jsou zejména vedlejší produkty jako podmáslí a syrovátka, které jsou dokonale využitelné.

Odpadem se dá nazvat pouze odstředivkový kal.

Odstředivkový kal obsahuje totiž různé mechanické nečistoty (srst, krmivo, stelivo, prach), může být kontaminován choroboplodnými zárodky, a proto se zpracovává v kafilériích nebo je spalován.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31374


Přidat komentář