Výroba piva, vína a lihu

Při výrobě piva, vína či lihu vznikají mnoho využitelných vedlejších produktů.

Při výrobě sladu a piva vznikají následující vedlejší produkty a odpady.

Sladový květ

Sladový květ se využívá ve farmaceutickém průmyslu a nebo jako přísada do krmiv.

Sladové mláto

Sladové mláto se používá jako krmivo.

Chmelové mláto

Chmelové mláto nelze pro obsah hořkých látek zkrmovat, proto se nejčastěji využívá ke zkypřování půdy, k výrobě kompostů, nebo se spaluje.

Hořké kaly

Hořké kaly a pěnové přikrývky se používají ke kompostování.

Pivovarské kvasnice

Pivovarské kvasnice jsou surovinou pro výrobu dietetik, v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu nebo při zpracování krmiv.

Vedlejší produkty vznikající při výrobě vína (třapiny, hroznové výlisky, semena, kvasničné kaly a vinný kámen) jsou opětovně využívány zapracováváním do půdy vinic,v potravinářském průmyslu nebo jako přísady do krmiv.

Melasové výpalky z výroby lihu slouží jako surovina při výrobě potaše (uhličitan draselný), výpalkového uhlí, droždí, ale také jako krmivo či hnojivo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31380


Přidat komentář