Výroba olejů a tukůProdukty vznikají předběžnou úpravou semen a plodů (např. loupáním) se po rozemletí zkrmují nebo se přidávají např. do stavebních hmot.

Pokrutiny a extrahovaný šrot po lisování nebo extrakci oleje jsou využívány jako hodnotné krmivo.

Z hydratačního kalu se získává lecitin.

Mýdlový kal obsahuje mýdlový roztok, olej a různé nečistoty. Používá se pro výrobu mýdel, detergentů, bionafty atd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31376


Přidat komentář