Zpracování masa

Při zpracování masa jsou dnes používány doslova bezodpadové technologie.

Při zpracování masa jsou vedlejší produkty využívány jako surovina pro jiné výroby.

Využití kůže

Z kůží se v koželužnách zpracovávají usně nebo se používají při výrobě kolagenu a želatiny.

Využití rohoviny

Rohovina (kopyta, roky, paznehty, spárky) jsou surovinou pro výrobu bílkovinových hydrolyzátů, krmných směsí, paznehtového oleje atd., štětiny a žíně se využívají v kartáčovnách.

Využití tuků

Tuky (vepřové sádlo, hovězí lůj, obsahy lapačů tuků) jsou surovinou v masném a tukovém průmyslu.

Využití drobů

Droby (ledviny, játra, jazyky, maso z hlav atd). se zpracovávají společně s masem do masných výrobků, zmražené se dodávají do prodeje nebo se využívají pro farmaceutické účely.

Využití krve

Krev se využívá do masných výrobků, konzerv nebo také do krmiv.

Využití střev

Střeva nacházejí uplatnění jako obaly na masné výrobky nebo k výrobě strun a šití kůže.

Využití trávicího traktu

Obsah trávícího traktu se zpracovává kompostováním.

Využití žláz

Žlázy se využívají ve farmaceutickém průmyslu k výrobě léků.

Využití kostí

Z kostí se vyrábí želatina, krmná moučka, hnojiva.

Využití peří

Peří se používá jako náplň do lůžkovinových povlaků, k výrobě dusíkatého krmiva, lehčených stavebních materiálů.

Vnitřní orgány, hlavy a maso nevhodné k běžné spotřebě (konfiskáty) se likvidují ve smyslu ustanovení zákona o veterinární péči v asanačních ústavech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31364


Přidat komentář