Odpady z potravinářského průmyslu

Obecně o odpadech z potravinářského průmyslu.

Většinu odpadů z potravinářského průmyslu lze využít ke zkrmení buď přímo, nebo jako suroviny pro výrobu krmiv, krmných směsí či hnojiv.

Část odpadů je splachována do odpadních vod, proto potravinářské závody provozují také čistírny odpadních vod.

Problematické mohou být některé potravinářské suroviny obsahující nadlimitní množství těžkých kovů a PCB (mléko a mléčné výrobky, živočišné tuky), dále z biotechnologických výrob se zbytky antibiotik a odpadní vody se zvýšeným obsahem dusičnanů, dusitanů a chloridu sodného

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31359


Přidat komentář