Zpracovávání ovoce a zeleniny

Při zpracovávání ovoce a zeleni vznikají mnoho vedlejších produktů.

Nejvýznamnějším vedlejším produktem jsou výlisky z lisování ovocných šťáv (hl. jablečné), které lze zkrmovat a také využívat k výrobě jablečného pektinu a dietní vlákniny.

Z jader, pecek se extrakcí získají oleje používané ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

Další takovéto oleje se po extrakci se zkrmuje. Skořápky pecek je možno použít jako plnivo do stavebních materiálů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31378


Přidat komentář