Složení zdravotnických odpadů

Zdravotnické odpady mají i v jednotlivých druzích proměnlivé složení podle druhu a oboru činnosti zařízení, ve kterém odpad vznikl.

Zdravotnické odpady jsou v místě spotřeby produktů farmaceutického průmyslu (nemocnice, zdravotnická a veterinární zařízení) samozřejmě ve skladbě odpadů převažují obaly od těchto výrobků, aplikační pomůcky (ampule, injekční stříkačky a jehly, lahvičky, špachtličky, kelímky, infúzní a transfúzní sety, obvazový materiál), léky s prošlou expirační lhůtou a léky a farmaceutické produkty vyřazené ze spotřeby z jiných důvodů.

Výše uvedené odpady jsou také jednou z nebezpečných složek komunálního odpadu v případě vzniku v jejich domácnostech (nedovyužívané tabletky, nedopotřebované masti, použitý obvazový materiál, injekční jehly a stříkačky např. z aplikace inzulínu u diabetiků, obaly od léků a mastí a podobně).

V místě výroby, v laboratořích, výzkumných a vývojových ústavech a v podobných zařízeních převládá odpad výrobních surovin, rozpouštědel, živných půd, kultur mikroorganismů, laboratorního skla, obalů od dezinfekčních prostředků a podobně. V současné době se na náš trh dostává stále větší množství léčebných preparátů zahraniční výroby, u nichž není zcela známo složení a tím ani charakteristika výrobku a také jeho případného odpadu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31220


Přidat komentář