Dělení odpadů ze zdravotnických zařízení

Do této skupiny odpadů patří specifické odpady, které produkuje léčebné, diagnostické, hygienické, či výzkumné pracoviště tohoto oboru ze své činnosti.

Převážná většina těchto odpadů vzniká v oblasti spotřeby a aplikace farmaceutických výrobků, to je ve zdravotnických zařízeních jak humánní, tak veterinární péče. Dalším zdrojem jsou laboratoře, lékárny, obchod a spotřebitelé léčiv. Velice podobnou skupinou odpadů je i odpad z kosmetických výrob a spotřebitelů kosmetiky jak léčebné, tak dekorativní.

Odpady z výroby farmaceutických výrobků jsou zastoupeny v menší míře.

Tyto odpady jsou většinou biologicky, chemicky i bakteriálně kontaminovány, a proto se převážně jedná o odpady kategorie „N“.

Ve zdravotnických zařízeních, provozovnách farmaceutické výroby, výzkumných ústavech a zdravotnických zařízeních běžně vznikají odpady charakteru fotomateriálů, vyřazené obaly papírové, skleněné, kovové i plastové, textil, světelné zdroje, elektrotechnický odpad, kovonosné odpady z vyřazených zařízení, odpad z úklidu, odpadní dezinfekční a čistící prostředky, odpady charakteru komunálního odpadu, v lůžkových zařízeních odpad z přípravy jídel, odpad ze zeleně a podobně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31217


Přidat komentář