Zpracování zdravotnických odpadů a jejich nebezpečné vlastnosti

Léky existují v mnoha formách (tablety, dražé, kapky, injekční roztoky, tobolky, čípky, masti a podobně) a mají různé složení (galenika – výtažky z rostlin, hormony, vitamíny, alkaloidy, antibiotika, syntetická léčiva a podobně).

Z hygienicko-epidemiologického hlediska je většina složek léků škodlivých svými toxickými vlastnostmi (obsahují těžké kovy, alkaloidy, anorganické a organické sloučeniny) nebo díky možnosti vzniku rezistentních mikroorganismů při vyhození nepoužitelných léků do kanalizace nebo na skládku.

Případná kontaminace vody, půdy, nekontrolovaný zdroj mikroorganismů, nekontrolovaný průběh známých i neznámých chemických reakcí je závažným ekologickým problémem.

Ve výrobě se část odpadních kapalných látek regeneruje (rozpouštědla, extrakční činidla). U některých druhů přípravků je v některých případech možné tzv. přepracování výrobku tehdy, nevyhovuje-li z nějakého důvodu kvalitativním požadavkům. „Zmetky“ z výroby lze opakovaně zpracovat za předpokladu provedení nových klinických testů a zkoušek stability, což je časově i finančně náročné.

Zneškodnění zdravotnických odpadů

S výjimkou výlisků léčivých rostlin a odpadů bílkovinného charakteru je optimální metodou zneškodnění farmaceutických odpadů spalování. Takto se zneškodňují ve výrobě již nerecyklovatelné zbytky rozpouštědel, extrakčních činidel, zbytky chemikálií, smetky, zmetková léčiva, nevratné obaly od vstupních surovin (mimo obaly skleněné). Skleněné obaly lze s výhodou vracet k recyklaci do skláren, výlisky léčivých rostlin, bílkovinné odpady a jiné biologické odpady hygienicky nezávadné lze kompostovat a tím vracet do půdy aktivní biologický materiál.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31222


Přidat komentář