Odpady vznikající ve strojírenských zařízení

Ve strojírenství vzniká mnoho odpadů kovových materiálů.

Ve strojírenství vzniká i mnoho kovonosných odpadů, chemikálií i znečištěných zařízení.

V kovovýrobě vzniká celá řada odpadů, odpady barev, laků, rozpouštědel a obalů od těchto látek, znečištěný textil, papírové a kovové filtry nasáklé oleji, odpady z obrábění kontaminované řeznými a vrtnými emulzemi, odpady těchto emulzí, odmašťovadla a obaly od odmašťovadel atd.

Většina kovonosných odpadů a odpadů z obrábění či jiného opracování a úprav kovů je zařazena do odpadů nebezpečných vzhledem ke svým nebezpečným vlastnostem (toxicita, kancerogenita).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31183


Přidat komentář