Zpracování a využití strojírenských odpadů

Odpady ze strojírenství obsahují v různém množství a formě řadu neželezných kovů, jsou ekonomicky velmi zajímavé.

Strojírenské odpady jsou hodnotnou druhotnou surovinou, protože umožňují získání čistých kovů za daleko výhodnějších ekonomických podmínek, než z v primárních surovin. Tabulka 8 uvádí spotřebu energie na výrobu vybraných kovů jednak z rud a jednak z odpadu.

Strusky lze využít jako náhradu kameniva za předpokladu, že nejsou vyluhovatelné a nezvětrávají.

Kovové součásti amortizačního odpadu lze znovu zpracovat přetavením(železný i neželezný šrot), vyčerpané kyselé mořící lázně lze neutralizovat vápnem nebo louhy a případně použít v dalších chemických výrobách, nebo ve formě kalů ukládat na vodohospodářsky zabezpečenou skládku, olověné desky vytěžené při zpracování odpadních olověných akumulátorů lze znovu přetavit na olovo, oleje a další organické odpady a kalírenské soli (dusitany, dusičnany, kyanidy, sloučeniny barya) lze dále přepracovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31185


Přidat komentář